ПЕТОФАКТОРСКИ МОДЕЛ ЛИЧНОСТИ


Петофакторски модел личности представља данас најутицајнији теоријски модел у области психологије личности. Аутори овог модела (Costа i McCrаe) су поред основних теоријских принципа назначили и историјски контекст у коме је модел личности настао, његово језичко и емпиријско порекло као и односе са другим значајним моделима личности.

Наставите са читањем