„Читање“ Мајаковског


На слици: Леви марш Мајаковског; Фотографија: https://www.tacno.net

Из нових рукописа

Надалеко чувеног и много пута препричаваног случаја, пензионисаног радника службе обезбеђења, Р.Б., присећали смо се с времена на време, а по правилу, увек, онда, када је, због бекстава наших штићеника из установе, вођен дисциплински поступак спрам неког од колега из наведене службе. Наставите са читањем