Враћање


…ИЗ АУТОРЕКЕ ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ „ТИШИНЕ“

На слици: Унутрашњи свет; Фотографија: http://www.stratisvogiatzis.com

Са свих страна враћам се у себе

Много ме је никуда било

А никуда много…

Наставите са читањем