Портир


На слици: Портир; Фотографија: https://www.akademijaoxford.com/

Из нових рукописа

Оправданост стереотипног поимања портирског позива као једног од најпрозаичнијих послова, пољуљао нам је средовечни професор књижевности који никада није засновао радни однос у својој струци, већ је последњих 18 година радио као вратар у фабрици пецива. Убеђење да се редовне дужности ове службе своде на рутинско пропуштање странака и евидентирање присутности запослених, само је једна од потврда несавршености људског ума који бесконачну разноликост стварности, посебно оне мање приметне и недовољно јавне, дожвљавајући је угрожавајућом, настоји да поједностави и осиромаши сужавајући космос, омеђујући га познатм димензијама, класификујући га у непроменљиве категорије, не би ли најзад самом постојанству дао некакав подношљиви смисао а хомо сапиенсу олакшао егзистенцију. Мало ко, међутим, у том незанимљивом и једоличном занимању наслућује дубину беспрекорне учтивости и богоугодног ћутања, наивно протумаченог као безнадно таворење устајалог духа, мртво море, парлог и учмалост. Наставите са читањем