Када напустиш собу


…ИЗ АУТОРСКЕ ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ „ТИШИНЕ“

На слици: Празне собе; фотографија: http://www.stratisvogiatzis.com/projects/inner-world

На слици: Празне собе; фотографија: http://www.stratisvogiatzis.com/projects/inner-world

…У име једне кратке и добронамерне (полемичке) преписке у којој сам патетично заступао становиште да су стихови који следе једина моја поезија иза које могу уметнички стати, те да се на прсте једне руке могу избројати песме којима бих могао бити задовољан. 

                                                                                      ***

Када напустиш собу

у којој ниси била

и која је то постала када те је наслутила

и у којој је преврнута остала

твоја шољица за кафу

и жеља коју ниси смела да изустиш

јер бих је могао чути и испунити…

и од чије буке су зидови напукли

да се срца не би распукла…

Наставите са читањем