ДРУШТВЕНА КЛИМА И НЕТРПЕЉИВОСТ


На слици: Сцена из филма „Сталкер“, Андреја Тарковског; Фотографија: http://www.hellycherry.com/

…Извод из текста

Да би се остварила суштина демократије – постојање и борба различитих друштвених интереса, у њој нужно мора постојати и мноштво различитих идеја. Са друге стране, како ауторитарни систем одражава превасходно интересе владајуће елите или слоја, он по правилу настоји да оствари и идеолошки монопол. Значи, у ауторитарној друштвеној клими много је више нетрпељивости него у демократској. Њу и дефинише потпуна доминација одређеног гледишта, што значи и нетрпељив однос према свим другим гледиштима. Прогањање неистомишљеника има сврху очувања идеолошког монопола владајућег слоја и његових интереса. Наставите са читањем